Не изхвърляйте, а рециклирайте!

 Събирайте празните опаковки и се включете в планираната ни кампания за връщане и рециклиране през септември месец.

Последните десетилетия се наблюдава засилена тенденция на пластмасови отпадъци на планетата ни. Цели 39.9% от пластмасата в страните членки на Европейския съюз се използва за направата на опаковки. А едва 32.5% от пластмасовите отпадъци биват рециклирани.

8 милиона тона пластмаса се изхвърля в океана всяка година. Замърсяването застрашава дивата природа, променя екосистемите и създава рискове за човешкото здраве.

100 милиона морски животни умират ежегодно само от подобни отпадъци. Фармацевтичната индустрия е отговорна за 300 милиона тона боклуци годишно, половината от които се състои от пластмаси за еднократна употреба. Представете си, ако всички фармацевтични консумативи са направени от рециклируема пластмаса и след употреба могат да се рециклират отново. Можем да спасим  екосистемата на Земята само с едно единствено усилие -  като се погрижим за чистота на околната среда.  

Затова много скоро ще имате възможност да върнете своята използвана кутия при нас. Не изхвърляйте, вместо това рециклирайте! Грижата за околната среда е грижа за самите нас. Не трябва да забравяме, че сме част от природата и здравето ни зависи от индивидуалните ни действията.

Нека заедно бъдем отговорни както за здравето си, така и за бъдещето на Земята!

 

Референция:
Европейски парламент